Anglický jazyk


Help for English

Výukové materiály, cvičení, testy, rady – s podporou češtiny. Nepochybně jeden z nejlepších webů pro všechny, kdo se učí nebo učí anglicky.

Learning chocolate

Stánky pro osvojování slovní zásoby interaktivní zábavnou formou. Lze navolit britskou
i americkou angličtinu (ale i němčinu, španělštinu, mandarinskou čínštinu nebo japonštinu smiley).

OUP - Project

Oxford University Press stránky pro všechny, kdo se učí podle řady Project (do 5. do 9. třídy), ale volně dostupné a vhodné pro všechny další zájemce.

ESL - Lab

Pokud se potřebujete zlepšit v poslechu, zkuste tento odkaz. Najdete zde jednoduchá
i složitější poslechová cvičení s doplňujícími úkoly i přepisem nahrávky.