Český jazyk


Umíme česky - skladba, pravopis, tvarosloví, stavba slova, ...

Pravopisně - větné rozbory, pravopisná cvičení, určování vedlejších vět, teorie literatury, velká písmena

Moje čeština - větné členy, shoda přísudku s podmětem, interpunkce, pravopisné jevy, testy na více jevů, velká písmena

Onlinecviceni.cz - český jazyk pro 1. i 2. stupeň - procvičování

Moje čeština - vyjmenovaná slova, slovní druhy, větné členy, určování pádů, měkké a tvrdé souhlásky

Školákov - čeština pro 1. - 4. třídy - pravopis, vyjmenovaná slova atd.

Gramar.in - Zažij radost s češtinou - úlohy z češtiny pro děti na základních školách

O češtině - procvičování zábavnou formou - testy, gramatika, literární koutek, zajímavosti

ČBDBliterární kvízy, zajímavosti o knihách, články, komentáře

Česká televizezábavný vzdělávací cyklus o zajímavostech češtiny

Vševěd - zábavné procvičování pro školáky - 1. i 2. stupeň